Article 2316

Title of the article

STATE CUSTOMS SERVICES: THE NOTION, BASIC DESCRIPTIONS, FORMS 

Authors

Grechkina Olga Vladimirovna, Doctor of juridical sciences, professor, sub-department of administrative law, Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation
(building 6, 82 Vernadskogo avenue, Moscow, Russia), yourfac@ranepa.ru 
Agamagomedova Saniyat Abdulganievna
, Candidate of sociological sciences, associate professor, sub-department of management and economic security, Penza State University (40 Krasnaya street, Penza, Russia), saniyat_aga@mail.ru

Index UDK

 342.9

DOI

 10.21685/2072-3016-2016-3-2

Abstract

Background. The goal of the research is to define the notion, basic descriptions of the state customs services in the general system of public services, services in the field of customs and proposals of their classification.
Materials and methods. The comparative-legal method and the method of legal acts analizing were used as the research methods.
Results. The definition of state customs services, indroduced by the authors, and the classification of the state customs services by criteria of the objective field, con-sumers of services, onerousness of the services and the apparatus of its realization are the theoretical results of the research. As for practice, these results can be used in administrative operations of the customs authorities for improving the administrative and legal regulation and practicing the realization of the state customs services.
Conclusions. Under the public services in customs the authors understand the tendency of the administrative operations of customs authorities in realization of their functions. These services are realized by administrative procedures and are re-gulated at the departmental level. The quality of these services is associated with the efficiency of control and other activities of the customs authorities.

Key words

public services, customs services, customs, administrative regulation, administrative regulations, forms of customs services, public functions

Download PDF
References

1. Krylova E. G. Stanovlenie sistemy gosudarstvennoy sluzhby Rossiyskoy Federatsii: monogr. [Public services system formation in the Russian Federation: monograph]. Moscow: Sotsium, 2011.
2. Grechkina O. V. Administrativnaya yurisdiktsiya tamozhennykh organov Rossiyskoy Federatsii: teoretiko-prikladnoe issledovanie: avtoref. dis. d-ra yurid. nauk [Adminis-trative jurisdiction of the customs in the Russian Federation: theoretical and applied re-search: author’s abstract of dissertation to apply for the degree of the doctor of juridical sciences]. Chelyabinsk, 2011, 40 p.
3. Makrusev V. V., Safronov A. V. Gosudarstvennye tamozhennye uslugi: monogr. [State customs services: monograph]. 2nd ed. Moscow: Izd-vo Rossiyskoy tamozhennoy aka-demii, 2011, 196 p.
4. Gupanova Yu. E. Razrabotka kontseptual'nykh, etodologicheskikh i metodicheskikh osnov upravleniya kachestvom tamozhennykh uslug: avtoref. dis. d-ra ekon. nauk [Development of conceptual, methodological and instruction bases for customs service quality management: author’s abstract of dissertation to apply for the degree of the doc-tor of economic sciences]. Moscow, 2013.
5. Ob organizatsii predostavleniya gosudarstvennykh i munitsipal'nykh uslug: Federal'nyy zakon ot 27.07.2010 № 210-FZ (red. ot 15.02.2016) [On organization of public and municipal services rendering: Federal Law from 27.07.2010 № 210-FZ (revised on 15.02.2016)]. RRS «ConsultantPlus».
6. O sisteme i strukture federal'nykh organov ispolnitel'noy vlasti: Ukaz Prezidenta RF ot 09.03.2004 № 314 (red. ot 22.06.2010) [On the system and structure of federal executive bodies: the decree of the President of the Russian Federation from 09.03.2004 № 314 (revised on 22.06.2010)]. RRS «ConsultantPlus».
7. Smirnova A. A. Zhurnal rossiyskogo prava [The journal of the Russian Law]. 2015, no. 3, pp. 120–130.
8. Ob utverzhdenii Reglamenta Federal'noy tamozhennoy sluzhby: Prikaz FTS Rossii ot 26.12.2012 № 2656 (Zaregistrirovano v Minyuste Rossii 26.03.2013 № 27888) [On adoption of the Federal Customs Services Regulations: the order of FCS of Russia from 26.12.2012 № 2656 (Registered in the Ministry of Justice of Russia on 26.03.2013 № 27888)]. RRS «Garant».
9. Prikaz Minsel'khoza Rossii № 393, FTS Rossii № 2154 ot 06.11.2014 (Zaregistrirovano v Minyuste Rossii 19.02.2015 № 36107) [The order of the Ministry of Agriculture of Russian № 393, FCS of Russia № 2154 from 06.11.2014 (Registered in the Ministry of Justice of Russia on 19.02.2015 № 36107)]. Available at: http://www.pravo.gov.ru (accessed 25.02.2015).
10. Rossiyskaya gazeta [The Russian newspaper]. 2013, no. 157 (19 July).
11. Byulleten' normativnykh aktov federal'nykh organov spolnitel'noy vlasti [Bulletin of normative acts of federal executive bodies]. 2012, 4 June, no. 23.
12. Prikaz FTS Rossii ot 18.04.2012 № 760: Reshenie VAS RF ot 26.05.2014 № VAS-15607/13. Dokument opublikovan ne byl [The order of FCS of Russia from 18.04.2012 № 760: the decision of SAC of Russia from 26.05.2014 № VAS-15607/13. The document has not been published]. RRS «ConsultantPlus».
13. Byulleten' Verkhovnogo Suda RF [Bulletin of the Supreme Court of Russia]. 2014, no. 11.
14. Bartsits I. N. Gosudarstvo i pravo [State and law]. 2013, no. 10, pp. 40–51.
15. Bachilo I. L. Pravo [Law]. 2010, no. 1, pp. 3–11.
16. Bachilo I. L. Gosudarstvo i pravo [State and law]. 2014, no. 4, pp. 53–57.
17. Kirin A. V., Pobezhimova N. I. Administrativnoe pravo i protsess [Administrative law and process]. 2014, no. 3, pp. 67–71.
18. Yusupov V. A. Pravo i sovetskoe gosudarstvennoe upravlenie (administrativno-pravo¬voy aspekt problemy) [Law and societ public administration (an administrative legal aspect of the problem)]. Kazan: Izd-vo Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta, 1976.
19. Makrusev V. V., Chernykh V. A., Timofeev V. T., Andreev A. F., Boykova M. V., Kolobova I. N., Dianova V. Yu., Baramzin S. V., Volkov V. F. Upravlenie tamozhennym delom: ucheb. posobie [Customs management: tutorial]. Saint-Petersburg: Troitskiy most, 2012.
20. Makrusev V. V., Timofeev V. T., Kolobova I. N., Baramzin S. V., Andreev A. F.
Osnovy upravleniya tamozhennymi organami Rossii: ucheb. [Foundations of customs management in Russia: textbook]. Moscow: Izd-vo Rossiyskoy tamozhennoy akademii, 2009, pp. 7–8.
21. O Federal'noy tamozhennoy sluzhbe (vmeste s «Polozheniem o Federal'noy tamozhennoy sluzhbe»): Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 16.09.2013 № 809 (red. ot 27.12.2014) [On the Federal customs service (together with “the Federal Custms Service Statute”): the enactment of the RF Government from 16.09.2013 № 809 (revises on 27.12.2014)]. RRS «Garant».
22. Sobranie zakonodatel'stva RF [Collected laws of the Russian Federation]. 2016, no. 3 (18 January), art. 473.
23. Bek V. A. Sistema tamozhennogo kontrolya kak forma gosudarstvennoy uslugi regulirovaniya sfery torgovli ob"ektami intellektual'noy sobstvennosti: avtoref. dis. kand. ekon. nauk [The system of customs supervision as a form of a state service regulating the field of intellectual property trade: author’s abstract of dissertation to apply for the degree of the candidate of economic sciences]. Khabarovsk, 2012.
24. Breeva M. M. Intellektual'naya sobstvennost' kak strategicheskiy resurs strany i mery ee zashchity v sfere tamozhennykh uslug: dis. kand. ekon. nauk [Intellectual property as a strategic resource of the country and protective measures thereof in the sphere of customs services: dissertation to apply for the degree of the candidate of economic sci¬ences]. Tambov, 2007.
25. Paukov A. A. Upravlenie kachestvom tamozhennykh uslug po zashchite intellektual'noy sobstvennosti: avtoref. dis. kand. ekon. nauk [Quality management of customs services regarding intellectual property protection: author’s abstract of dissertation to apply for the degree of the candidate of economic sciences]. Moscow, 2004.
26. Putilo N. V. Zhurnal rossiyskogo prava [The Journal of the Russian Law]. 2007, no. 6.
27. Osnovy tamozhennogo dela: ucheb. [Foundations of customs services]. Ed. by A. Ya. Chernysha. Moscow: Izd-vo Rossiyskoy tamozhennoy akademii, 2012, p. 315.
28. Simakhin O. G. Vestnik Rossiyskoy tamozhennoy akademii [Bulletin of Russian Customs Academy]. 2011, no. 4, p. 29.
29. Sobranie zakonodatel'stva RF [Collected laws of the Russian Federation]. 2013, 14 January, no. 2, art. 109.
30. Agamagomedova S. A. Tamozhennoe delo [Customs administration]. 2013, no. 3, pp. 2–7.
31. Starilov Yu. N. Zhurnal rossiyskogo prava [The Journal of the Russian Law]. 2005, no. 4, pp. 29–45.

 

Дата создания: 17.03.2017 12:26
Дата обновления: 17.03.2017 13:02